Backens Manskör

Aktuellt                                             

Stadgar för Backens Manskör

2011-03-01

 

På vår medlemssida finns nu gällande stadgar inlagda. Troligen kommer ett förslag om revidering upp och ett beslut om sådan ska i så fall tas på ett årsmöte.