Backens Manskör

 

Backens manskörs styrelse för 2009

 

Ordförande: Lennart Marklund, telefon 090 - 96041

 

Sekreterare:  Roger Hansson, telefon 090-135592

 

Kassör: Nils-Olof Lindqvist, telefon 090 - 120062

 

Suppleanter: Hans-Erik Bergström, Per-Erik Magnusson och Carl-Henrik Boström.

 

Revisorer: Folke Granberg och Ulf Edlund

 

1:e dirigent : Anders Lundström

2:e dirigent: Harry Hallén