Backens Manskör

Styrelse Backens manskör 2024

 

Ordförande Tore Brännlund 

 

Sekreterare Gunnar Sjöström

 

Kassör Jan Bernhardsson

 

Ledamot Bo Uddstål

 

Ledamot Erland Isaksson