Backens Manskör

7 april 1100. Sång i Backens kyrka ihop med kyrkokören

30 april 2000. Vårsånger vid Musköten, Umedalens IP

17 november. Sedvanlig höstkonsert i Folkets Hus med känd/a artister/er