Backens Manskör

 

30 april. Kören sjunger in våren i Gabrieljansparken

 

17 och 18 juni. Kören har konsert på Operan ihop med andra körer i Umeåområdet samt med systrarna Miskovsky.

 

8 december 1900. Julens sånger i Tegskyrkan

 

21 december 1800. Julens sånger ihop med Backens kyrkokör i Backens kyrka