Backens Manskör

Backens manskörs styrelse för 2015

 

Ordförande: Svante Lampa, telefon 090 - 136119

 

Vice ordförande: Hans-Erik Bergström

 

Sekreterare:  Sam Sehlström, telefon 090 - 131456

 

Vice sekreterare: Tore Brännlund, telefon 090 - 127056

 

Kassör: Gunder Nyström, telefon 090 - 125087

 

Suppleanter: Svarte Swartling, Per-Erik Magnusson och Dan Sjögren

 

Revisorer: Folke Granberg och Ulf Edlund

  

1:e dirigent : Anders Lundström

 

Styrelse för 2015