Backens Manskör

 

30 april Sång vid majbrasa vid Gabrieljansvägen ( Grubbe )

9 juni klockan 1330 Körsång på Rådhustorget ihop med några andra körer

14 - 18 juni Sångarresa till Tartu

30 september Konsert i Anderstorpsskolan i Skellefteå ihop med Skellefteå manskör, Holmsunds manskör och Umeå manskör

28 oktober 1900 Höstkonsert med Mikael Samuelsson

3 december 1930 Julkonsert i Tegskyrkan