Backens Manskör

Här finns bilder på körmedlemmar som fyller år och uppvaktas av kören

  

Om du klickar på en viss bild förstoras den

Carl-Henrik Boström - 93 år, uppvaktas med sång av kören

Nils-Olof Lindqvist, Sam Sehlström och Torbjörn Stenberg firas av kören för sina 80 år 2022.

Tore Brännlund, Björn Lundqvist och Jacob Forsström hyllas med sång 2018

Jan Bernhardsson, 75 år

Svante uppvaktas då han nyligen fyllt 70 år

Håkan Kvist / 70 år / och Mats Hagner / 80 år / firas med sång av kören

Lennart Marklund, nybliven 80-åring. Still going strong

Ordf Svante Lampa ( till höger) håller tal till Marklund

Marklund får motta en gåva av kören, överlämnad av ordf Svante Lampa

Kören framför en sångarhyllning till Marklund

Kjell-Erik Carlsson - nybliven 75-åring

Thure Bryndahl sjunger en egen sång för Kjell-Erik Carlsson

Kören sjunger för Kjell-Erik Carlsson som fyllt 75 år

Harry Hallén med sin sambo Cyrene Degerlund

Ordförande Svante Lampa överräcker manskörens gåva till jubilaren Harry Hallén

Kören lyssnar på ordförande Svante Lampas tal till jubilaren Harry Hallén

 

Harry Hallén underhåller festdeltagarna med en flöjtkonsert

Festdeltagarna får lyssna på en flöjtkonsert när Harry spelar