Backens Manskör

Styrelse Backens manskör 2018

 

Ordförande: Tore Brännlund, 090 - 127056

 

Vice ordförande: Hans-Erik Bergström

 

Sekreterare:  Sam Sehlström, telefon 090 - 131456

 

Vice sekreterare: Gunnar Sjöström

 

Kassör: Jan Bernhardsson 

 

Suppleanter: Svarte Swartling, Per-Erik Magnusson och Dan Sjögren

 

Revisorer: Folke Granberg och Ulf Edlund

  

1:e dirigent : Anders Lundström