Backens Manskör

Konsert Folkets hus i Umeå den 26 november 2023. Backens manskör hade bjudit in Östen med resten som gästartister. 

Gästpianist vid körens framförande var Pernilla Johansson - Sandborg

Dirigent Ingrid Gunnarsson - Perneholm