Backens Manskör

 30 april 2000.  Valborgsmässosånger i Gabrieljansparken, Grubbe

 

5 november 1900. IDUN. Konsert med gästartisten Lars Berghagen.