Backens Manskör

Aktuellt                                             

Inbjudan till körmanifestation inlagd på sidan "Aktiviteter - 2009 - inbjudningar"

2009-05-25

 

När blir det?

 

Körmanifestationen kommer att äga rum på Arenan, lördag den 24 april 2010.
 
Övningar:det blir fyra övningstillfällen – repetitioner – på Anderstorp: datumen är:

12 oktober (måndag), 17 november (tisdag), 25 januari 2010 (måndag) samt 16 mars (tisdag)
Dessutom blir det repetition /soundcheck den 23 april och 24 april.