Backens Manskör

Aktuellt                                             

Information om "Medlemssidan"

2009-02-20

 

Medlemssidan ligger nu under en särskild flik men kräver fortfarande inloggning. Under medlemssidan kommer protokoll o dyl att finnas. Även annan intern information kan med fördel läggas på den lösenordsskyddade sidan. Medlemmar i kören får lösenord av mig efter begäran.  /Sam