Backens Manskör

Aktuellt                                             

Information ang länets körförbund

2009-02-22

 

Vid dagens årsmöte i Västerbottens Läns Körförbund beslöt en majoritet
av deltagarna att be styrelsen fortsätta med verksamheten i förbundet
och att genomföra verksamhetsplanen som hade presenterats för
medlemmarna.

Mer om detta finns på medlemssidan under rubriken "Information"