Backens Manskör

Aktuellt                                             

Information - frågor från Västerbottens läns körförbund

2009-12-10

 

Länsförbundets ordförande har skrivit ner lite information men också framfört en del önskemål och ställt en del andra frågor också. Informationen/frågorna finns under fliken "Information"protokoll"