Backens Manskör

Aktuellt                                             

Ekonomisida

2009-03-29

 

På den skyddade medlemssidan finns nu en flik som heter "Ekonomi". Där ligger dokument som rör ekonomiska frågor och även post- och bankgironummer. Där finns förteckning över de inbetalningar som görs till kassören när det gäller medlemsavgifter och inbetalningar till resor av olika slag.  /Webmaster